Modelbescherming

Sinds November 2018 is er een modelbescherming van kracht op de steigerplanken van 15 cm breed voorzien van kramplaten.

Het modellenrecht is een exclusief recht en staat in afdeling 3 van het Benelux verdrag tbv de intellectuele eigendom. Modellenrecht is de manier om een nieuwe tekening of een nieuw model met een eigen karakter te kunnen beschermen.

Een modelbescherming/exclusief recht houdt in dat de houder ervan het model mag gebruiken om het te vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben en om derden te verbieden dit zonder toestemming te doen.

Download het modelrecht